Påmelding

Mangerfestivalen 2024 vert halde den 16. november.

Ved påmelding får de ei lenkje der de kan gå inn og endre antal musikantar og annan informasjon fram til omlag ei veke før festivalen.

Merk at solistkonkurransen er forbeholdt medlemmar frå deltakande korps. Andre kan melde seg på, men vil verte sett på venteliste.


Påmelding korps


Påmelding Solist


Påmelding Aspirantseminar